Dyrektywa Omnibus - lepsza ochrona konsumentów, nowe obowiązki przedsiębiorców

Unijna dyrektywa Omnibus to kolejny krok w celu wzmocnienia skuteczności obowiązujących przepisów konsumenckich. Co za tym idzie przedsiębiorcy muszą przygotować się do spełnienia kolejnych obowiązków.

Na wdrożenie  założeń dyrektywy do krajowego porządku prawnego Polska miała czas do 28 maja 2022 roku. Jak na razie polski projekt ustawy o  zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw nie został jeszcze przyjęty. Polscy przedsiębiorcy powinni jednak pochylić się nad przepisami Omnibusa już teraz, istnieje bowiem ryzyko uznania ich działań sprzecznych z dyrektywą za naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Nowe obowiązki dostawców internetowych platform handlowych

Dyrektywa Omnibus nałoży na przedsiębiorców, szczególnie dostawców internetowych platform handlowych, nowe obowiązki. Co najważniejsze dostawca internetowej platformy handlowej, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową, będzie miał obowiązek poinformować konsumenta:

  • o głównych parametrach pozycjonowania produktów, 
  • o tym, czy osoba  trzecia oferująca produkty na internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą. (Jeśli osoba trzecia nie jest przedsiębiorcą dostawca internetowej platformy handlowej będzie miał obowiązek poinformowania konsumenta o niestosowaniu przepisów konsumenckich do tej umowy.)
Umowy zawierane podczas zorganizowanych wycieczek, pokazów lub nieumówionych wizyt w miejscu zamieszkania konsumenta

Projekt ustawy przewiduje również ważne zmiany dla  przedsiębiorców zawierających  umowy podczas zorganizowanych wycieczek, pokazów lub nieumówionych wizyt w miejscu zamieszkania konsumenta.  Przedsiębiorca  nie będzie mógł przyjąć płatności za przedmiot umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Ponadto ustawa wydłuża termin do odstąpienia od umowy z 14 do 30 dni.

Obowiązek udowodnienia obniżki

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, w miejscu sprzedaży detalicznej lub w miejscu świadczenia usług  będzie miał obowiązek do prezentowania, obok informacji o obniżonej cenie, również informacji o najniższej cenie towaru lub usługi, jaka obowiązywała w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Informacja ma być jednoznaczna, niebudząca wątpliwości oraz umożliwiająca porównanie cen.

Tylko wiarygodne opinie

Każdy przedsiębiorca, umożliwiający  konsumentom dostęp do opinii o produktach, będzie zobowiązany zapewnić, aby publikowane opinie  pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Powinien również udzielić informacji o tym, w jaki sposób zapewnia, aby publikowane opinie  pochodziły od konsumentów.

Przypominamy, że  nieprzestrzeganie regulacji konsumenckich może być uznane za nieuczciwą praktykę rynkową, co wiąże się z ryzykiem nałożenia wysokich kar na przedsiębiorców. 

Zobacz również: