Darowizna środka trwałego na rzecz organizacji pożytku publicznego a wysokość odliczenia od dochodu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał niedawno korzystną interpretację indywidualną w sprawie wysokości odliczenia od dochodu darowizny środka trwałego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Potwierdził, że podatnicy, którzy dokonują darowizny zamortyzowanego środka trwałego, uprawnieni są do podwójnego zmniejszenia obciążeń podatkowych.

Sprawa, którą zajmował się Dyrektor KIS dotyczyła spółki, która wchodzi w skład podatkowej grupy kapitałowej. Spółka darowała samochód będący środkiem trwałym, na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wartość przedmiotu darowizny nie przekraczała 10% dochodu. Pojazd wykorzystywano wcześniej w spółce do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług i został w pełni zamortyzowany. Koszty amortyzacji zaliczono do kosztów uzyskania przychodów. Przed dokonaniem darowizny pojazd wycenił rzeczoznawca majątkowy. Rozpoznano także należny podatek od towarów i usług od wartości rynkowej netto wskazanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, w jakiej wysokości ma prawo dokonać odliczenia od dochodu darowizny dokonanej na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Organ podatkowy potwierdził, że spółka ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania darowiznę w wysokości wartości rynkowej netto oraz kwotę podatku VAT należnego, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego VAT, którą spółka miała prawo odliczyć (i odliczyła) zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług od zakupu przedmiotu darowizny.

Jak wynika z przytoczonej interpretacji, podatnicy dokonujący darowizn zamortyzowanych środków trwałych, mogą dokonać niejako podwójnego zmniejszenia swoich obciążeń podatkowych. Najpierw, w kosztach uzyskania przychodu ujmuje się bowiem odpisy amortyzacyjne, a następnie od dochodu można odliczyć wartość rynkową środka trwałego.

 

radca prawny, doradca podatkowy Magdalena Jabłońska

Artykuł na podstawie interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 30 marca 2022 r. znak: 0111-KDIB2-1.4010.643.2021.1.AT.

 

Zobacz również: