Nietypowy wyrok w sprawie „frankowej”

Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał nietypowy wyrok w sprawie kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Sąd nie uznał całej umowy za nieważną, a jedynie niektóre jej postanowienia. To nieszablonowe rozstrzygnięcie pokazuje, jak istotne w sprawach dotyczących kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim jest kształtowanie roszczenia w oparciu o roszczenia ewentualne.

W pozwie kredytobiorców znajdowało się aż 6 roszczeń ewentualnych. Sąd uznał, że tylko jedno z nich jest zasadne. Tak skonstruowany pozew pozwolił na kompleksowe spojrzenie przez sąd na sprawę. W konsekwencji sąd oddalił roszczenie główne kredytobiorców, a uwzględnił jedno z roszczeń ewentualnych, które ujęto w pozwie na wypadek uznania przez sąd, że umowa nie jest nieważna.

Sąd ustalił, że umowa może nadal obowiązywać bez niektórych postanowień. Za nieważne uznał postanowienia dotyczące indeksacji. W konsekwencji postanowienia te są bezskuteczne i należy wyeliminować je z umowy. W ocenie sądu eliminacja niektórych postanowień nie powoduje, że umowa jest nieważna w całości. Umowa nadal łączy strony, nie obowiązują jedynie nieważne postanowienia.

Sąd ustalił, że kredytobiorcy mają obowiązek spłacić kredyt z oprocentowaniem równym ustalonej w umowie marży banku. Wyrok jest nieprawomocny i podlega zaskarżeniu.

aplikant radcowski Katarzyna Talipska

Artykuł na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z 14 lutego 2022r.

Zobacz również: