Zmiany w oznaczeniach towarów sprowadzanych z Rosji

Polski ustawodawca pracuje nad nowymi przepisami, które ułatwią konsumentom identyfikację produktów pochodzących z Rosji. Klarowne oznaczenia pomogą w podjęciu świadomych decyzji konsumenckich, które mogą przyczynić się do uszczuplenia wpływów do skarbu państwa agresora.

Projekt zmiany ustawy Prawo przedsiębiorców zakłada wprowadzenie nowych zasad oznaczania towarów wprowadzanych do obrotu na terytorium RP. Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu towar, którego wytwórca ma siedzibę w Rosji,  będzie miał obowiązek wprowadzić dodatkowe oznaczenia. Na towarze lub jego opakowaniu, w części wyeksponowanej dla konsumenta, będzie musiał umieścić wyraźnie widoczną grafikę przedstawiającą flagę Federacji Rosyjskiej.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że zmiana ta ma umożliwić konsumentowi podejmowanie świadomego wyboru podczas zakupów. Wyraźne oznaczenie pomoże uniknąć przypadkowego nabycia produktów pochodzących z Rosji. W konsekwencji, ma się to przyczynić do uszczuplenia wpływów do skarbu państwa agresora, które mogłyby zostać przeznaczone na wsparcie działań wojennych.

Obecnie projekt ustawy został przekazany przez Marszałka Sejmu do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. O przyjętych rozwiązaniach będziemy informować na bieżąco.

 

Najważniejsze informacje związane z pomocą Ukrainie: Pomoc Ukrainie

Zobacz również: