Jakie stawki VAT na gaz i energię?

Stawki VAT za gaz i energię zmieniają się dynamicznie. W związku z wprowadzeniem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0, która ma przeciwdziałać wzrostowi cen, od lutego będą obowiązywały nowe, obniżone stawki dla niektórych produktów.

Od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku obowiązywać miały następujące stawki podatku od towarów u usług:

  • gaz ziemny – zmiana stawki VAT z 23 % na 8 %;
  • energia elektryczna – zmiana stawki z 23 % na 5 %;
  • energia cieplna – zmiana z 23% na 8 %.

Pozostają one właściwe jedynie za styczeń 2022 r. W kolejnych miesiącach  stawki ulegną obniżeniu.

Nowe stawki podatku VAT będą obowiązywać od 1 lutego 2022 roku do 31 lipca 2022 roku. Obniżka obejmie gaz i energię cieplną.

  • gaz ziemny – zmiana stawki VAT z 8 % na 0 %;
  • energia elektryczna – nadal obowiązywać będzie stawka 5 %;
  • energia cieplna – zmiana stawki VAT z 8 % na 5 %.

Zobacz również: