Wyrok w sprawie lekarza kwestionującego kalendarz szczepień

Sąd Najwyższy orzekł w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu dla lekarza kwestionującego obowiązujący w Polsce kalendarz szczepień. W dobie pandemii koronawirusa i działalności ruchów antyszczepionkowych wyrok ten nabiera szczególnego znaczenia.

Sprawa, którą zajmował się Sąd Najwyższy dotyczyła lekarza, który kwestionował w publicznych wypowiedziach obowiązujący w Polsce kalendarza szczepień. W 2016 r. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Łodzi wszczął postępowanie przeciwko lekarzowi. Zarzucano mu propagowanie postaw antyzdrowotnych, publiczne głoszenie tez na temat szkodliwości szczepień wykonywanych u dzieci do 6 miesiąca życia, sprzecznych z aktualną wiedzą medyczną, a także szerzenie nieprawdziwych informacji o braku badania i testowania szczepionek.

W 2016 r. Okręgowy Sąd Lekarski w Łodzi uznał lekarza za winnego propagowania antyzdrowotnych postaw i orzekł wobec niego roczny zakaz wykonywania zawodu. Orzeczenie zostało zaskarżone przez obie strony procesu tj. przez lekarza i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. W postępowaniu odwoławczym Naczelny Sąd Lekarski także uznał lekarza za winnego zarzucanych mu czynów. Co więcej podwyższył mu karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu do dwóch lat.

Lekarz wniósł kasacje do Sądu Najwyższego, który ją oddalił jako oczywiście bezzasadną.

Stanowisko Sądu Najwyższego

W swoim stanowisku Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na dwie ważne kwestie.

Po pierwsze wskazał, że propagowanie przez lekarza tez o braku badania i testowania szczepionek należy uznać za szczególnie wysoce szkodliwe społecznie wspieranie postaw antyszczepionkowych. W dzisiejszych czasach, w świetle powszechnej wiedzy na ten temat, teza ta jest z gruntu fałszywa.

Po drugie, orzekł, że lekarz nie może zasłaniać się korzystaniem ze swobody wypowiedzi. Tezy, które głosił były bowiem sprzeczne ze standardami wynikającymi z aktualnej wiedzy medycznej oraz istniejącą rzeczywistością. Wypowiedzi lekarza, które są  nakierowane na propagowanie postawy stanowiących realne zagrożenie społeczne u odbiorców, którzy nie mają odpowiedniego przygotowania do weryfikacji przekazywanych treści, nie mogą korzystać z ochrony wynikającej z wolności słowa.

W konsekwencji, Sąd Najwyższy stwierdził, że propagowanie poglądów niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną i podawanie nieprawdziwych informacji na forum publicznym ma o wiele większy zasięg i równie poważny ciężar gatunkowy, co zawiniony błąd lekarski wyrządzony na szkodę pacjenta. W związku z powyższym Sąd uznał, że kara 2 letniego zawieszenia w wykonaniu zawodu jest karą współmierną do popełnionych naruszeń.  

 

Zobacz również: