Gotówka czy przelew? Darowizna zwolniona z podatku

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał niedawno interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, dotycząca możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn w ramach najbliższej rodziny, czyli tzw. grupy zerowej. Dotychczas dominowało stanowisko zgodnie z którym, aby skorzystać ze zwolnienia, konieczne jest dokonanie i udokumentowanie przelewu z rachunku bankowego darczyńcy na rachunek obdarowanego.

Zgodnie z ustawą o podatku od darowizn i spadku, obdarowani członkowie najbliższej rodziny tj. małżonek, dzieci, rodzice, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, uprawnieni są do skorzystania z całkowitego zwolnienia z opodatkowania, po spełnieniu dwóch warunków:

  • dokonania przez obdarowanego zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz
  • udokumentowania otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niedawno wydanej interpretacji indywidualnej, stwierdził, że przepisy prawa podatkowego nie przewidują konieczności potwierdzenia dokonania darowizny w postaci przelewu bankowego. Dopuszczalne jest również przekazanie gotówki na rachunek bankowy. Decydujący jest fakt właściwego udokumentowania dokonania wpłaty środków pieniężnych na konto obdarowanego. Organ wskazał, że wpłata gotówki w banku przez darczyńcę na rachunek obdarowanego także będzie mogła skorzystać ze zwolnienia, o ile zostanie odpowiednio udokumentowana. Kluczowe znaczenie ma identyfikacja stron umowy, czyli udokumentowanie, kto faktycznie dokonał wpłaty na rachunek nabywcy.

Łagodniejsze podejście kwestii związanych ze zwolnieniem najbliższej rodziny z podatku od spadków i darowizn z pewnością ucieszy podatników. Nie należy jednak zapominać, że art. 4a ustawy podatku od spadków i darowizn wciąż jest przepisem, który budzi pewne wątpliwości interpretacyjne.

radca prawny, doradca podatkowy Magdalena Jabłońska

Zobacz również: