Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według Polskiego Ładu

Polski Ład przewiduje zmiany w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. To forma opodatkowania, która może być korzystna dla podatników, którzy nie ponoszą wysokich kosztów, ponieważ przy ryczałcie nie można ich odliczyć.

Zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej od ryczałtu ewidencjonowanego

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zapłacą  nadal 9% składkę zdrowotną. Zmianie ulegnie jednak sposób jej naliczenia. Będzie liczona od jednej z trzech podstaw wymiaru:

  • przy przychodach rocznych do 60 tys. zł – 60 % przeciętnego wynagrodzenia,
  • przy przychodach rocznych do 300 tys. zł – 100 % przeciętnego wynagrodzenia,
  • przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł. – 180 % przeciętnego wynagrodzenia.

Jednocześnie, nie będzie już możliwości dokonania odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Zmieniony zostanie również termin zapłaty składki zdrowotnej:

  • do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną;
  • do 20 dnia miesiąca następnego – dla pozostałych płatników składek.
Obniżka stawek ryczałtu

Przewidziane jest obniżenie stawek ryczałtu dla niektórych branż:

  • lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki i położne – stawka ryczałtu spadnie z 17 do 14 %,
  • informatycy, programiści oraz pozostałe zawody z branży IT –stawka ryczałtu spadnie z 15 do 12 %,
  • usługi inżynieryjne i architektoniczne – w ich przypadku stawka ryczałtu spadnie z 17-15 do 14 %.

Przedstawione powyżej zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

Bez zmian pozostanie natomiast katalog podatników, którzy nie mogą skorzystać z opodatkowania ryczałtem, limit przychodów oraz termin w jakim podatnik ma prawo zmienić formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany.

Czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wyłącza opodatkowanie podatkiem liniowym?

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przewidują, aby z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączeni zostali podatnicy, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (na zasadach ogólnych czy w formie podatku liniowego). Analogicznych rozwiązań nie zawiera również ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwość łączenia tych dwóch form opodatkowania w określonych przypadkach, potwierdzają również organy podatkowe. 

Wnioskodawca, przystępując do spółki jawnej lub cywilnej, może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Może też taką formę wybrać w kolejnych latach, pomimo wyboru podatku liniowego dla indywidualnej działalności gospodarczej lub innych spółek osobowych. Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 maja 2021 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.118.2021.2.MM, podobnie również w interpretacji z 27 sierpnia 2021 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.504.2021.2.MG.

 

radca prawny, doradca podatkowy Magdalena Jabłońska

Zobacz również: