Oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z VAT dostawy nieruchomości można już składać w akcie notarialnym

11 października 2021

Dotychczas podatnicy, którzy chcieli zrezygnować ze zwolnienia z VAT i opodatkować dostawę nieruchomości (budynków, budowli lub ich części), musieli złożyć zgodne oświadczenie stron transakcji w tej sprawie, najpóźniej dzień przed planowaną dostawą nieruchomości. Od 1 października 2021 r., w ramach tzw. pakietu Slim VAT 2, podatnicy mogą złożyć w Urzędzie Skarbowym takie oświadczenie w treści aktu notarialnego, zawieranego w związku z dostawą nieruchomości. W związku ze zmianą przepisów, nie ma już zatem potrzeby składania odrębnego oświadczenia do organu podatkowego.

Jednocześnie zmianie uległ przepis art. 43 ust. 11 ustawy o VAT. Aktualnie, oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy nieruchomości, musi zawierać następujące elementy:

  • imiona i nazwiska lub nazwę,
  • adresy,
  • numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy i nabywcy,
  • adres budynku, budowli lub ich części. 

Natomiast w przypadku oświadczenia złożonego do naczelnika urzędu skarbowego przed dokonaniem dostawy nieruchomości, oświadczenie musi zawierać także planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części.

Wprowadzona zmiana stanowi istotne uproszczenie dla podatników. Planując dokonanie opodatkowanej dostawy nieruchomości, nie będą już musieli składać dodatkowych oświadczeń organom podatkowym w tym zakresie. Wszystkie informacje można zawrzeć w akcie notarialnym.

radca prawny Magdalena Jabłońska

Zobacz również: