Podatek liniowy na usługi świadczone przez prezesa zarządu na rzecz spółki

1 września 2021

Zatrudnienie w spółce prezesa zarządu na podstawie umowy o pracę, nie wyłącza możliwości opodatkowania podatkiem liniowym usług świadczonych przez niego na rzecz spółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Taką korzystną interpretację wydał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora KIS wystąpił przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą m. in. w zakresie działalności usługowej wspomagającej transport lądowy. Jednocześnie, na podstawie umowy o pracę, pełnił w spółce z o.o. funkcję prezesa zarządu. W ramach stosunku pracy, wnioskodawca świadczył na rzecz spółki usługi związane z zarządzaniem.

Podatnik, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zamierzał zawrzeć ze spółką, w której pełni funkcję prezesa, umowę współpracy w zakresie świadczenia usług spedytorskich. W związku z faktem, że korzystał z opodatkowania 19% podatkiem liniowym, powziął wątpliwość, czy po zawarciu umowy współpracy nie utraci tego uprawnienia.

Przedsiębiorca uznał jednak, że podejmując współpracę z obecnym pracodawcą, nie utraci prawa do korzystania z podatku liniowego. Usługi spedycyjne, które oferuje spółce będą bowiem miały inny charakter niż zakres obowiązków świadczonych w ramach umowy o pracę.

Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska wnioskodawcy. Wskazał, że skoro usługi, które będzie świadczył na rzecz spółki w ramach swojej działalności, nie pokrywają się z czynnościami wykonywanymi w ramach umowy o pracę, podatnik nie utraci możliwości opodatkowania podatkiem liniowym.

Artykuł na podstawie interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.362.2021.1.HD Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Zobacz również: