Opodatkowanie wynagrodzenia komplementariusza. Nowa interpretacja podatkowa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że pomimo opodatkowania spółek komandytowych CIT, wynagrodzenie komplementariusza nadal należy kwalifikować do przychodów z innych źródeł.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił wspólnik (komplementariusz) spółki komandytowej, która od 1 maja 2021 r. uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Aktualnie dochody wspólników spółki komandytowej z tytułu jej działalności, stanowią dla wspólników dochody z kapitałów pieniężnych. Wzbudziło to wątpliwości wnioskodawcy. Zwrócił się z pytaniem, w jaki sposób powinien opodatkowywać otrzymywane przez niego kwoty tytułem wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki. Komplementariusz spółki stanął na stanowisku, że pomimo opodatkowania spółek komandytowych CIT, otrzymywane wynagrodzenie powinien, tak jak dotychczas, kwalifikować zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów z innych źródeł.

Dyrektor KIS potwierdził w interpretacji indywidualnej stanowisko wspólnika spółki komandytowej. Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki należy kwalifikować do przychodów z innych źródeł.  Obowiązuje ta sama zasada, która miała zastosowanie przed opodatkowaniem spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jedna z wątpliwości została zatem rozstrzygnięta. Niemniej, w najbliższych miesiącach należy spodziewać się kolejnych zapytań ze strony podatników kierowanych do Dyrektora KIS. Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych spowodowało bowiem niemałe zamieszanie.

radca prawny, doradca podatkowy Magdalena Jabłońska

 

Artykuł na podstawie interpretacji indywidualnej z 15 lipca 2021 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.399.2021.1.EC Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Zobacz również: