Deweloperski Fundusz Gwarancyjny będzie chronił kupujących nieruchomości

Jedną z najważniejszych zmian w tak zwanej ustawie deweloperskiej jest ustanowienie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.  Zmiana przepisów, przede wszystkim, ma na celu  zapewnienie nabywcom lepszej ochrony w stosunkach prawnych z deweloperami.

Opublikowana 30 czerwca nowelizacja Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu jednorodzinnego z dnia 16 czerwca 2011 r zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022. Wyjątkiem są przepisy dotyczące Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który będzie uruchomiony już 31 lipca 2021 roku.

Obecnie deweloperzy mają obowiązek gromadzić wpłaty klientów na mieszkaniowych rachunkach powierniczych zamkniętych oraz otwartych. Niestety, takie rozwiązanie bywa niekiedy ryzykowne. Większe bezpieczeństwo nabywcom nieruchomości ma zapewnić Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Do DFG deweloperzy będą wpłacać składki w wysokości od 0,1 % do 1% od wpłat klientów dokonywanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze. Środki z DFG  będą uruchamiane w sytuacji:

  • odstąpienia przez klienta od umowy w przypadkach wskazanych w ustawie deweloperskiej,
  • upadłości dewelopera, 
  • w niektórych przypadkach upadłości banku.

Warto zwrócić również uwagę na regulacje dotyczące umowy rezerwacyjnej. Zgodnie z nowymi przepisami, opłata rezerwacyjna nie będzie mogła przekraczać 1 % ceny nieruchomości. W przypadku zawarcia umowy deweloperskiej deweloper zaliczy opłatę rezerwacyjną na poczet ceny mieszkania. Jeżeli natomiast klient nie otrzyma kredytu, deweloper zwróci opłatę rezerwacyjną.

Nowa regulacja będzie miała istotny wpływ na praktykę obrotu nieruchomościami. Z jednej strony zwiększy ochronę kupujących, z drugiej nałoży nowe obowiązki na deweloperów.

Zobacz również: