Oznaczenie spółki a naruszenie praw innych podmiotów

27 maja 2021
Oznaczenie spółki a naruszenie praw innych podmiotów

Wybór oznaczenia spółki (firmy) nie może być pochopny. Przedsiębiorcy muszą zwrócić szczególną uwagę, aby jej nazwa nie naruszała praw innych podmiotów. Rozwaga i uważność pozwolą uniknąć na starcie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji.

W trakcie wyboru odpowiedniego oznaczenia spółki, przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy w swojej nazwie mogą użyć określeń, które wykorzystali już inni przedsiębiorcy. I słusznie, pochopne decyzje w tej kwestii nie są wskazane.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze oznaczenia spółki

Ocenę, czy dana nazwa narusza prawa innych podmiotów, uzależnia się przede wszystkim od tego, czy spółki działają na tym samym rynku. Kluczowe jest to, czy są dla siebie konkurencją i oferują takie same lub podobne towary i usługi.

W przypadku, gdy zakres oferowanych pod daną nazwą towarów lub usług jest zupełnie inny, nie istnieje ryzyko, że klient zostanie wprowadzony w błąd. W konsekwencji, nie dochodzi do naruszenia. Również w przypadku, gdy dwa podmioty są dla siebie konkurentami, jednak zasięg terytorialny prowadzonej działalności jest zupełnie inny, nie dochodzi do naruszenia praw.

Nazwa jako znak towarowy

Mamy tu jednak do czynienia z pewnym wyjątkiem. Nazwy zarejestrowane jako znak towarowy na przykład w  Urzędzie Patentowym RP lub Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej podlegają dodatkowej ochronie. Nawet jeśli konkurent prowadzi faktycznie działalność na terenie innego kraju, ale ma zarejestrowaną nazwę w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, to uzyskuje on prawo ochronne na znak towarowy na terenie wszystkich państw członkowskich UE. W takiej sytuacji, pomimo, że zasięg terytorialny prowadzonej działalności jest inny, może dojść do naruszenia.

Przy ocenie, czy oznaczenie spółki narusza prawa innych podmiotów należy każdorazowo uwzględniać również inne czynniki np. kwestie znaku renomowanego. Jak widać, właściwy wybór, w każdym przypadku, wiąże się z dokonaniem szczegółowej analizy. 

Zobacz również: