Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 przedłużony

Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 przedłużony

W związku z epidemią COVID-19, przedłużono termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Do tej pory spółki zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS miały 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Z reguły dzień ten przypada na 31 grudnia. W tym najczęściej występującym przypadku, termin trzymiesięczny upływał 31 marca.

W związku z pandemią COVID-19, termin na sporządzenie sprawozdania wydłużono o kolejne 3 miesiące. Przedsiębiorcy mają teraz 6 miesięcy na sporządzenie sprawozdania finansowego, a tym samym, termin  upływa nie 31 marca a 31 czerwca 2021 r.

Kolejnym krokiem w celu złożenia sprawozdania finansowego powinno być zatwierdzenie sprawozdania przez odpowiednie organy spółki: walne zgromadzenie wspólników, wszystkich wspólników lub właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej. Zwykle termin na tą czynność wynosił 6 miesięcy od dnia bilansowego. Aktualnie, w wyniku przedłużenia o 3 miesiące, ten termin upływa 31 września 2021 r.

Finalnie, zatwierdzone sprawozdanie finansowe powinno zostać zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia tj. do 15 października 2021 r.

Zobacz również: