Wydatki na koncentratory tlenu oraz pulsoksymetry kosztem uzyskania przychodów

7 kwietnia 2021
Wydatki na koncentratory tlenu oraz pulsoksymetry kosztem uzyskania przychodów

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydatki ponoszone przez pracodawcę na zakup koncentratorów tlenu oraz pulsoksymetrów, w celu ochrony zdrowia pracowników, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą sprzętu elektroinstalacyjnego. W przedsiębiorstwie zaistniało duże ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2, ponieważ produkcja odbywała się na hali z udziałem wielu pracowników. W celu zmniejszenia tego ryzyka oraz monitorowania stanu zdrowia  pracowników i ich rodzin, spółka zakupiła i przekazała pracownikom sprzęt medyczny w postaci koncentratorów tlenu oraz pulsoksymetrów.

Spółka powzięła wątpliwość czy wydatki na zakup sprzętu medycznego pracownikom może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem spółki wydatki poniesione na zakup sprzętu medycznego udostępnianego pracownikom mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wydatek ten ma bowiem na celu racjonalne zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Spółka wskazała, że zakup ten wpływa na zabezpieczenie możliwości generowania przychodów tak, aby źródło przychodów funkcjonowało w bezpieczny sposób.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za prawidłowe i zgodził się z przedstawioną argumentacją. Wskazał również, że w warunkach istniejącego stanu epidemii niezwykle istotna jest ochrona zdrowia pracowników. Zakupione urządzenia są niewątpliwie pomocne w monitorowaniu i zwalczaniu skutków choroby. W konsekwencji, poniesione przez pracodawcę wydatki na zakup koncentratorów tlenu oraz pulsoksymetrów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Należy je uznać za koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów

 

Artykuł na podstawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2021 roku (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.584.2020.2.IM)

Zobacz również: