Terminy na złożenie informacji TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok 2020 przedłużone

Terminy na złożenie informacji TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok 2020 przedłużone

W ramach nowelizacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przedłużeniu uległy terminy do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Terminy dotyczące wykonania obowiązków w zakresie raportowania TPR i złożenia przez Zarząd oświadczenia zostały wydłużone:

  • do 30 września 2021 r. – w przypadku gdy termin upływa w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym brzmieniem przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej, w przypadku przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, termin do dołączenia do tej dokumentacji grupowej dokumentacji cen transferowych przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia.

Zmiana przepisów w zakresie zmiany terminów wchodzi w życie z dniem ogłoszenie, z mocą od 1 lutego 2021 r.

Zobacz również: