Jak prawidłowo oznaczyć sprzedaż garaży na potrzeby ewidencji VAT?

Jak prawidłowo oznaczyć sprzedaż garaży na potrzeby ewidencji VAT?

Dyrektor KIS wyjaśnia jak prawidłowo oznaczać sprzedaż garaży na potrzeby prowadzonej przez podatnika ewidencji dla celów VAT.

W niedawnej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął stanowisko, zgodnie z którym dostawa sprzedawanych przez wnioskodawcę lokali mieszkalnych i użytkowych, takich jak garaże, podlega oznaczeniu kodem GTU_10 w prowadzonej przez podatnika ewidencji dla celów VAT.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił deweloper zajmujący się sprzedażą wyodrębnionych, samodzielnych lokali (mieszkalnych oraz użytkowych), które zgodnie z przepisami prawa mogą stanowić odrębne nieruchomości. 

Wątpliwości wnioskodawcy dotyczyły prawidłowości oznaczenia sprzedaży lokali, w tym garaży, kodem GTU_10 na potrzeby prowadzonej ewidencji dla celów VAT. W opinii dewelopera dodawanie przy dostawie lokali oznaczenia „10” jest bezzasadne, ponieważ dotyczy ono budynków, budowli i gruntów, a nie ich części.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem dewelopera. Wyjaśnił, że oznaczenie GTU_10 dotyczące dostaw budynków, budowli i gruntów obejmuje również dostawy części budowli i budynków, w tym udziałów oraz dostawy udziałów w gruntach. Organ podatkowy doprecyzował, że oznaczenie dotyczy zatem: lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, pomieszczeń przynależnych i komórek lokatorskich, miejsc parkingowych, miejsc garażowych, garaży, udziału w prawie własności budynku i gruntu, lecz nie dotyczyłoby sprzedaży miejsca parkingowego w formie prawa do korzystania.

 

Na podstawie interpretacji indywidualnej z 8 lutego 2021 Dyrektora KIS, sygn. 0112-KDIL3.4012.688.2020.2.MS

Zobacz również: