Inspektor ochrony danych nie może być anonimowy

29 stycznia 2021
Inspektor ochrony danych nie może być anonimowy

Inspektor Ochrony Danych nie może pozostawać anonimowy. Jeżeli administrator prowadzi stronę internetową i powołał Inspektora, to musi pamiętać, żeby opublikować tam jego imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. To obowiązek podmiotu, który wyznaczył IOD. 

Obowiązek ten wynika z  treści art. 37 ust. 7 RODO:  Administrator lub podmiot przetwarzający publikują dane kontaktowe inspektora ochrony danych i zawiadamiają o nich organ nadzorczy. Jak realizować ten obowiązek mówi art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Na jego podstawie Podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora, o których mowa w art. 10 ust. 1, [imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora] niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami RODO, jednym z zadań Inspektora Ochrony Danych, jest pełnienie roli punktu kontaktowego. Inspektor jest pośrednikiem między administratorem lub podmiotem przetwarzającym a osobami, których dane dotyczą. Na podstawie art. 38 ust 4 RODO osoby te są uprawnione do kontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

Dlatego też,  podmiot, który wyznaczył Inspektora, musi zadbać, by osoby zainteresowane mogły z łatwością znaleźć jego dane. Kontakt z Inspektorem musi być prosty i bezpośredni. Niezbędne do tego jest więc podanie jego imienia, nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu. Powinno to funkcjonować tak, aby zainteresowany nie musiał kontaktować się z  innymi jednostkami podmiotu. W przypadku prowadzenia strony internetowej dane Inspektora Ochrony Danych powinny znaleźć się w łatwo dostępnym miejscu, np. w zakładce: „Kontakt”, „Inspektor ochrony danych”, „RODO”, czy „Ochrona danych osobowych”.

 

 

 

Zobacz również: