Szczepienia przeciw grypie bez podatku dochodowego

14 grudnia 2020
Szczepienia przeciw grypie bez podatku dochodowego

Minister Finansów 2 grudnia 2020 r. wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie.

Dotychczas, finansowanie pracownikom przez pracodawcę szczepień ochronnych przeciw grypie, powodowało powstanie po stronie pracowników podlegającego opodatkowaniu przychodu. Pracodawca jako płatnik, zobowiązany był do pobrania podatku dochodowego.

Natomiast zgodnie z nowym rozporządzeniem, nie będą podlegały opodatkowaniu wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie, które stanowią u podatników przychód. Świadczenie to obejmuje koszty badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia oraz konsultacji specjalistycznej. 

W rozporządzeniu wskazano jednak limit kwotowy. Jeżeli opisane świadczenie wchodzi w skład szerszego pakietu medycznego, zaniechanie poboru podatku ograniczone będzie do wartości świadczenia nieprzekraczającej 100 zł w roku podatkowym.

Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów, uzyskanych od 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano ogłoszony w Polsce stan epidemii w związku z COVID-19. Pobrany w tym okresie podatek dochodowy za wskazane świadczenia powinien zostać zatem zwrócony.

Rozporządzenie weszło w życie 8 grudnia 2020 r.

Zobacz również: