Compliance wsparciem dla przedsiębiorców

8 grudnia 2020
Compliance wsparciem dla przedsiębiorców

Współczesne przedsiębiorstwa działają w bardzo dynamicznym otoczeniu biznesowym. Ustawodawca wprowadza szereg nowych regulacji prawnych będących reakcją na pandemię. Jednocześnie , prowadzi swoją regularną aktywność legislacyjną. W konsekwencji przedsiębiorcy niejednokrotnie stają przed dylematami jak:

  • interpretować dane normy prawne,
  • uniknąć konsekwencji z tytułu ich nieprzestrzegania,
  • wyznaczyć granice ryzyka na które mogą sobie pozwolić prowadząc działalność gospodarczą.

Z pomocą przychodzi Compliance (ang. zgodność), którego pojęcie wyłoniło się z audytu oraz kontrolingu i pełni dla tych dwóch obszarów funkcję wsparcia. Compliance to przede wszystkim zgodność z przepisami prawa, ale nie tylko. To również zgodność z zasadami etyki, czy normami branżowymi oraz  zespół procedur i systemów, których zadaniem jest zapobieganie występowaniu niezgodności w firmie.

Podstawową funkcją Compliance jest monitoring procesu wdrażania obowiązującego prawa. Wszystkie regulacje, przepisy i standardy powinny zostać wprowadzone w przedsiębiorstwie w sposób jasny i przejrzysty oraz w należyty sposób zastosowane.

Tworzenie polityki Compliance wymaga indywidualnego podejścia, uszycia niejako na miarę.  Nie ma jednolitego wzoru ani szablonu Compliance. Sprawnie prowadzona polityka Compliance pomaga w odpowiedni sposób kształtować tożsamość przedsiębiorstwa, podejmując działania prewencyjne eliminujące np. przypadki korupcji, mobbingu, czy odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania norm prawa podatkowego.

Zobacz również: