Przedłużony termin wpłaty zaliczki na PIT

23 listopada 2020
Przedłużony termin wpłaty zaliczki na PIT

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, które weszło w życie 19 listopada 2020 r., niektórym płatnikom przedłużono terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego.

Nowe rozwiązanie ma ułatwić wywiązanie się z obowiązku podatkowego określonej grupie przedsiębiorców. Dotyczy tych, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne, ograniczeń wprowadzonych dla niektórych rodzajów działalności, w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Z przedłużenia terminów mogą skorzystać płatnicy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności, kodami obejmującymi m.in.

  • sprzedaż detaliczną odzieży,
  • działalność związaną z poprawą kondycji fizycznej,
  • działalność rozrywkową,
  • restauracje i inne placówki gastronomiczne

Wyżej wymienione  rodzaje działalności muszą mieć jednak charakter przeważający.

Rozporządzenie zakłada, że w przypadku zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych przez płatników w październiku 2020 r., przedłużony termin upływa  20 maja 2021 r. Natomiast w przypadku zaliczek pobranych w listopadzie oraz grudniu 2020 r., terminy przedłuża się odpowiednio do 20 czerwca oraz do 20 lipca 2021 r.

Zobacz również: