Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Energooszczędność budynków mieszkalnych według nowych zasad

Planujesz budowę lub rozbudowę domu? Od 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące energooszczędności budynków mieszkalnych.

Zmiana przepisów polega na wprowadzeniu nowej, bardziej rygorystycznej wartości wskaźnika EP. Współczynnik EP oznacza ilość energii nieodnawialnej, jaką budynek może pozyskiwać z nieodnawialnych surowców energetycznych, czyli energii zawartej w paliwach i nośnikach takich jak węgiel, gaz czy ropa naftowa. Wedle nowego prawa, współczynnik ten nie może przekroczyć wartości 70 EP. Przed zmianą wynosił 95 EP. W praktyce oznacza to, że znowelizowane standardy energetyczne będą obejmować:

  • ograniczenie zapotrzebowania budynków na energię elektryczną,
  • zmniejszenie współczynnika przewodzenia ciepła przegród zewnętrznych i innych elementów konstrukcyjnych (docieplenie ścian, sufitów),
  • modernizację kotłów grzewczych.

Tradycyjne kotły olejowe, węglowe czy gazowe nie będą w stanie spełnić norm określonych przez nowe przepisy. Podkreślić należy również, że zmiany będą dotyczyć nie tylko nowo budowanych budynków, ale także tych rozbudowywanych lub modernizowanych

Wybierając projekt domu, należy mieć na uwadze, aby konstrukcja budynku spełniała nowe wymagania dotyczące energooszczędności, gdyż w innym wypadku właściwy organ odmówi wydania pozwolenia na budowę.

Nowelizacja okazuje się szczególnie ważna dla inwestorów, którzy już rozpoczęli procedurę administracyjną i oczekują na pozwolenie na budowę. Jeżeli nie uzyskają ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę  do 31 grudnia 2020, po Nowym Roku będą zmuszeni do rozpoczęcia procedur urzędowych od nowa, a co więcej, do modyfikacji projektu budynku w taki sposób, żeby spełniał wszystkie wymagania wynikające z nowych przepisów.  

Celem wprowadzenia nowych regulacji, zgodnych z proekologiczną polityką Unii Europejskiej, jest obniżenie zapotrzebowania na paliwa ze źródeł nieodnawialnych.