Amortyzacja środków trwałych objętych wspólnością małżeńską

16 listopada 2020
Amortyzacja środków trwałych objętych wspólnością małżeńską

Amortyzacja środków trwałych objętych wspólnością małżeńską i wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej jednego z małżonków, może budzić niemałe wątpliwości. Do takiej sytuacji odniósł się w niedawnej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Organ podatkowy wyjaśnił, że w przypadku, gdy środek trwały stanowi składnik majątku wspólnego małżonków, i jest wykorzystywany na potrzeby działalności prowadzonej wyłącznie przez jednego z nich, wówczas, ten małżonek może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od całej wartości początkowej tego środka trwałego.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w takiej właśnie sprawie wystąpił przedsiębiorca. Planował wprowadzenie do działalności gospodarczej środka trwałego w postaci mieszkania objętego małżeńską wspólnością majątkową. Wnioskodawca uznał, że skoro mieszkanie stanowi część wspólności ustawowej, to konieczne jest zawarcie pomiędzy małżonkami umowy użyczenia.

Podatnik stanął na stanowisku, że dzięki zawarciu umowy użyczenia, będzie mógł amortyzować lokal mieszkalny od pełnej wartości nieruchomości. Z uwagi na fakt, że przed nabyciem używał lokalu przez okres przekraczający 60miesięcy, przyjął zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji w wysokości 10%. 

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, ale zwrócił uwagę na brak konieczności zawierania umowy użyczenia pomiędzy małżonkami. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że gdy składnik majątku, będący przedmiotem majątku wspólnego małżonków, wykorzystywany jest w działalności gospodarczej wyłącznie przez jednego z małżonków, to małżonek ten ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej w pełnej wysokości. Dodatkowo, z przyczyn wskazanych przez wnioskodawcę, organ uznał za prawidłową indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 10%.

Artykuł na podstawie interpretacji indywidualnej z 16 października 2020 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.478.2020.1.MK1) Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Zobacz również: