Wydatki na eksploatację mieszkania kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej

Wydatki na eksploatację mieszkania kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał korzystną interpretację uznającą wydatki na eksploatację mieszkania za koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

W interpretacji indywidualnej z 25 września 2020 roku, Dyrektor KIS zajął stanowisko, zgodnie z którym koszty pośrednie, związane z utrzymaniem i eksploatacją prywatnego mieszkania wykorzystywanego w działalności, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, proporcjonalnie do powierzchni wykorzystywanego lokalu.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił podatnik rozważający rozpoczęcie działalności w swoim mieszkaniu (udzielanie korepetycji z matematyki). Pomieszczenia przeznaczone dla uczniów (gabinet, korytarz, kuchnia, toaleta) będą również wykorzystywane dla prywatnych potrzeb podatnika. Wnioskodawca wyjaśnił, że wyszczególnione pomieszczenia będą wykorzystywane w celach zarobkowych także poza czasem lekcji z uczniami. Posłużą do realizowania czynności związanych z przygotowaniem do zajęć.

Wnioskodawca uznał, że koszty pośrednie związane z utrzymaniem oraz eksploatacją mieszkania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Słusznie podkreślił, że koszty wylicza się proporcjonalnie w stosunku do powierzchni mieszkania wykorzystywanej dla celów działalności gospodarczej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał rację podatnikowi. Wskazał, że w przypadku  wykorzystywania w prowadzonej działalności lokalu mieszkalnego, należy stwierdzić związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wydatkami związanymi z jego używaniem oraz eksploatacją a działalnością. Należy jednak zwrócić uwagę, że wydatki tego rodzaju mogą stanowić koszt podatkowy jedynie w takim zakresie w jakim lokal będzie wykorzystywany na potrzeby działalności.

Dyrektor KIS wyjaśnił również, że podatnik powinien określić, jaka część lokalu mieszkalnego faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności. Wówczas może w odpowiednim udziale i proporcji zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych. Organ wskazał, że równocześnie do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć:

  • odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej nieruchomości oraz
  • zapłacone odsetki od rat kredytu hipotecznego na sfinansowanie jej zakupu.

Artykuł na podstawie interpretacji indywidualnej z dnia 25 września 2020 roku (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.535.2020.1.IM) Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

 

 

Zobacz również: