Czy najem w ramach działalności gospodarczej będzie można opodatkować ryczałtem?

Czy najem w ramach działalności gospodarczej będzie można opodatkować ryczałtem?

Według zapowiedzi, od 1 stycznia 2021 r. zaczną obowiązywać zmiany w zakresie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Obejmą również najem w ramach działalności gospodarczej. Ustawodawca planuje wprowadzić nowe przepisy w ramach szerszej nowelizacji ustaw podatkowych.

Za jedną z najważniejszych, planowanych zmian należy uznać rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do stosowania uproszczonej formy opodatkowania. Dzięki temu będą mogli z niej skorzystać m.in. podatnicy świadczący usługi najmu w ramach działalności gospodarczej. Dotychczas, możliwość opodatkowania ryczałtem przychodów wynajmujących, uzależniona była od prywatnego charakteru świadczonych usług. Według zapowiedzi, niezależnie od charakteru najmu, zastosowanie będzie miała stawka ryczałtu w wysokości 8,5% przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad 100 tys. zł.

Dodatkowo, projekt zakłada podwyższenie limitu przychodów, od którego uzależniona jest możliwość skorzystania z opodatkowania przychodu w formie ryczałtu. Nowelizacja zakłada zmianę kwoty z 250 tys. euro na 2 mln euro.

Istotną modyfikacją jest również umożliwienie podatnikom prowadzenia działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej, pomimo, że współmałżonek prowadzi działalność w tym samym zakresie, także opodatkowaną kartą podatkową. Dotychczas prowadzenie takiej samej działalności przez małżonka wyłączało możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania.

Zobacz również: