Spółka nieruchomościowa do zdefiniowania

Spółka nieruchomościowa do zdefiniowania

Potocznie uważa się, że spółka nieruchomościowa to ta, w której co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów stanowią nieruchomości posiadane przez nią bezpośrednio lub pośrednio. Jednak od przyszłego roku, Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić definicję legalną spółki nieruchomościowej. Z projektu ustawy wynika, że spółką taką będzie „podmiot, w tym niebędący spółką, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12 kolejno bezpośrednio następujących po sobie miesięcy, stanowiły nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości”.

Zgodnie z nowelizacją, spółka nieruchomościowa będzie miała obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu sprzedaży akcji lub udziałów w takiej spółce. Ponadto, projekt reguluje też sytuację, w której przynajmniej jedna ze stron transakcji zbycia udziałów nie jest polskim rezydentem podatkowym.  W takim przypadku, obowiązkiem spółki nieruchomościowej będzie rozliczenie podatku od zysków kapitałowych z tytułu takiej transakcji.

Co więcej, spółki nieruchomościowe będą zobowiązane m.in. do:

  • przekazywania po zakończeniu roku Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o swoich bezpośrednich i pośrednik udziałowcach,
  • sporządzenia i opublikowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowej oraz
  • do ustanowienia przedstawiciela podatkowego dla spółki nieruchomościowej niebędącej polskim rezydentem.

Zobacz również: