Ewidencja dla potrzeb IP BOX nie musi być prowadzona bieżąco

28 września 2020
Ewidencja dla potrzeb IP BOX nie musi być prowadzona bieżąco

Ewidencja dla potrzeb IP BOX nie musi być prowadzona na bieżąco. Taki korzystny dla podatników wyrok wydał 30 lipca 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd zajął stanowisko, zgodnie z którym podatnik nie musi na bieżąco prowadzić ewidencji dochodów w celu skorzystania z ulgi IP BOX. Wystarczy, że przed rozliczeniem sporządzi ją w sposób należyty.

O wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zastosowania ulgi IP BOX zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przedsiębiorca świadczący usługi programistyczne. Wnioskodawca zamierzał opodatkować otrzymywany dochód za przeniesienie całości swoich praw majątkowych do programu komputerowego na rzecz spółki preferencyjną stawką 5%. Podatnik wskazał, że właściwa ewidencja dla potrzeb IP BOX będzie przez niego sporządzona w przyszłości, tak aby mógł skorzystać z preferencyjnej stawki podatku. Przedsiębiorca w związku z powyższym zapytał, czy jest on uprawniony do skorzystania z ulgi IP BOX.

Organ podatkowy nie zgodził się z podatnikiem. Stwierdził, że sporządzona dopiero na potrzeby rozliczenia ewidencja nie odzwierciedla należytego prowadzenia ksiąg. Tym samym skutkuje niemożliwością skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku. Zdaniem Dyrektora KIS, sporządzenie ewidencji dopiero na potrzeby rozliczenia nie wypełnia przesłanek ustawowych. Powinna być bowiem prowadzona na bieżąco w ciągu roku podatkowego.

Podatnik nie zgodził się jednak z wydaną interpretacją i złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA w Gorzowie Wielkopolskim nie podzielił stanowiska organu podatkowego i uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną w całości.

W ocenie sądu, ewidencję należy sporządzić tak, żeby osiągnąć wskazany ustawą cel. Powinno się ją zatem prowadzić w sposób pozwalający na wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%. Jeżeli dana ewidencja ten cel spełnia, należy ją uznać za prowadzoną w sposób należyty. W ocenie sądu, prowadzenie nie na bieżąco ewidencji dochodów dla celów opodatkowania preferencyjną stawką 5%, nie jest przeszkodą do skorzystania z ulgi IP BOX.

Artykuł na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 lipca 2020 roku (sygn. I SA/Go 115/20).

 

 

Zobacz również: