Przedsiębiorca jako konsument

23 września 2020
Przedsiębiorca jako konsument

Od 1 stycznia 2021 r. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą podlegać, w określonych sytuacjach, ochronie przysługującej konsumentom.

Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych przepisy dotyczące:

  • niedozwolonych postanowień umownych – tzw. klauzul abuzywnych,
  • rękojmi za wady,
  • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,

będą miały zastosowanie do osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną
z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.

Charakter zawodowy będzie oceniany w szczególności na podstawie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Warto zwrócić uwagę, że powyższe zmiany powodują między innymi konieczność dostosowania regulaminów sklepów internetowych oraz stosowanych wzorców umów.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do umów zawieranych po 1 stycznia 2021 r.

Zobacz również: