Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

„Estoński CIT” – nowe rozwiązanie podatkowe

Planowanym terminem wejścia w życie nowej regulacji na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych jest styczeń 2021 r. Tzw. estoński CIT będzie miał na celu promowanie inwestycji oraz minimalizację licznych formalności związanych z rozliczeniem należności podatkowych.

Na czym będzie polegać?

Aktualnie planowane są dwa, niepodlegające łączeniu warianty fakultatywnego sposobu opodatkowania.

Pierwszym z nich jest tzw. estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Zakłada, że podstawa opodatkowania oparta będzie o wynik finansowy spółki. Nowe rozwiązanie sprowadza się do braku obowiązku zapłaty podatku przez spółkę w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach oraz dokonania rozliczenia rocznego, aż do momentu wypłaty przez nią zysku. Podatnik, który zdecyduje się na skorzystanie z ryczałtu, utraci natomiast prawo do ulg podatkowych, takich jak ulga badawczo-rozwojowa (B+R) czy IP BOX.

Drugi wariant wiąże się z istnieniem specjalnego funduszu inwestycyjnego. Ma on umożliwić szybsze, w sensie ekonomicznym, rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych. Przy wyborze tego sposobu, zasady opodatkowania pozostają bez zmian, w tym możliwe jest równoległe korzystanie przez podatnika z wszelkich preferencji podatkowych.

Na jaki okres?

Sposób opodatkowania ryczałtem wybierany będzie na czteroletni okres. Po jego zakończeniu, podatnik, który spełni ustawowe warunki, będzie mógł kontynuować rozliczenie przez kolejne 4 lata. Rezygnacja z tej formy opodatkowania, będzie wymagała zawiadomienia organu podatkowego składanego w deklaracji za ostatni rok podatkowy opodatkowania ryczałtem.

 Kto będzie mógł skorzystać?

 Z tzw. estońskiego CIT będą mogły skorzystać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, które spełnią łącznie następujące warunki:

  • przychody spółki nie przekraczają 50 mln złotych,
  • udziałowcami lub akcjonariuszami w spółce są wyłącznie osoby fizyczne,
  • spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach,
  • spółka zatrudnia co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców lub akcjonariuszy,
  • przychody pasywne spółki nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
  • spółka wykazuje nakłady inwestycyjne.