Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego rodzinie czasem bez VAT

Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego rodzinie czasem bez VAT

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na własne potrzeby lub darowanie go osobie z najbliższej rodziny, w niektórych przypadkach nie będzie opodatkowane podatkiem VAT. Warunkiem jest, że w momencie nabycia samochodu podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT, a on sam nie dokonał zmian w pojeździe, które podniosły jego wartość rynkową. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 lipca 2020 r.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który w 2016 r. kupił samochód jako podatnik VAT zwolniony. W związku z tym, przy jego nabyciu nie odliczył podatku od towarów i usług. Nabyty samochód włączył do ewidencji środków trwałych i od tamtego momentu wykorzystywał dla celów mieszanych. Podatnik jest czynnym podatnikiem VAT od 2017 r. Odlicza 50 % VAT od bieżących kosztów użytkowania, takich jak paliwo czy serwis.

Według przedsiębiorcy, nieodpłatnego przekazania samochodu osobie z najbliższej rodziny nie należy traktować jako dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT. Uzasadnił, że w momencie nabycia samochodu nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przychylił się do twierdzenia podatnika. Wskazał, że nieodpłatne przekazanie towarów uznaje się za odpłatną dostawę towarów na gruncie ustawy o VAT, ale w określonym przypadku. Dotyczy sytuacji, gdy podatnik miał prawo odliczyć podatek naliczony w związku z nabyciem, importem lub wytworzeniem towaru, w tym części składowych. Przy czym istotne jest, aby wymiana części składowych nie spowodowała trwałego wzrostu wartości samochodu.

Organ wyjaśnił, że jeżeli przedsiębiorca nie miał prawa do odliczenia podatku przy nabyciu lub wytworzeniu towaru, bądź jego części składowych powodujących podwyższenie wartości towaru, to nieodpłatne przekazanie tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT. W tej sytuacji nie istotny jest cel, na który zostały one przekazane.

Zobacz również: