Darowizna przedsiębiorstwa dzieciom podlega opodatkowaniu VAT

Darowizna przedsiębiorstwa dzieciom podlega opodatkowaniu VAT

Zgodnie z nową  interpretacją indywidualną organów podatkowych darowizna przedsiębiorstwa dzieciom podlega opodatkowaniu VAT.  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął stanowisko, zgodnie z którym darowizna przedsiębiorstwa dokonana po połowie córkom przez rodziców, stanowi darowiznę udziałów w poszczególnych jego składnikach, a zatem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła podatniczka prowadząca od 1993 r. działalność gospodarczą. Na objęte małżeńską wspólnością majątkową przedsiębiorstwo składają się przede wszystkim nieruchomości oraz elementy wyposażenia biura. Małżonkowie zamierzają dokonać darowizny przedsiębiorstwa na rzecz dwóch córek. Każda z nich ma otrzymać udział w wysokości 1/2 w darowanym przedsiębiorstwie. Co ważne, córki prowadzą swoje przedsiębiorstwo w formie spółki jawnej. Darowiznę planują włączyć do swojego przedsiębiorstwa, a następnie kontynuować działalność w niezmienionej formie.

Podatniczka stanęła na stanowisku, że taka darowizna będzie transakcją podlegającą wyłączeniu z opodatkowania VAT na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z argumentacją podatniczki. Wskazał, że aby uznać dostawę składników majątku za dostawę przedsiębiorstwa niepodlegającą opodatkowaniu VAT, niezbędny jest element kontynuacji prowadzonej wcześniej działalności w oparciu o przedmiotowe składniki. Organ wyjaśnił, że w opisanej sytuacji powyższa przesłanka nie zostanie spełniona.  Na skutek włączenia darowizny do przedsiębiorstwa prowadzonego przez córki, to podmiot trzeci, czyli spółka jawna będzie prowadziła działalność gospodarczą z wykorzystaniem darowanego przedsiębiorstwa.

Działalność gospodarcza nie będzie zatem kontynuowana przez obdarowane córki, a w konsekwencji, przedmiot darowizny dla celów podatku od towarów i usług nie powinien być traktowany jako przedsiębiorstwo. Transakcja będzie zatem podlegała opodatkowaniu VAT.

Na podstawie interpretacji indywidualnej z dnia 26 czerwca 2020 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.141.2020.3.PM) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. 

Zobacz również: