Własność intelektualna pod ochroną wyspecjalizowanych sądów

10 lipca 2020

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła od lipca nową kategorię spraw sądowych – sprawy własności intelektualnej. Co za tym idzie, powołano również nowe, wyspecjalizowane sądy ds. własności intelektualnej, które działają przy czterech sądach okręgowych w Gdańsku, Lublinie, Warszawie i Poznaniu i dwóch sądach apelacyjnych w Warszawie i Poznaniu.  

Do tej pory, sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej rozpoznawane były głównie przez sądy powszechne – wydziały cywilne i gospodarcze. Ponadto, sprawy z zakresu unijnych znaków towarowych oraz wzorów wspólnotowych z obszaru właściwości całego kraju,  rozpatrywał XXII Wydział Sąd Unijny Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Sprawy własności intelektualnej

Do kategorii spraw własności intelektualnej należą sprawy o ochronę praw autorskich i pokrewnych oraz o ochronę praw własności przemysłowej. Zgodnie z nowelizacją, do tej kategorii zakwalifikowano również sprawy o:

  •  zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
  •  ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług;
  •  ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Reprezentacja przed sądem

Nowe przepisy wprowadzają, w sprawach własności intelektualnej, obowiązek reprezentowania strony przez radcę prawnego, adwokata lub rzecznika patentowego. Wyjątkiem są sprawy:

  • w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 złotych oraz
  • sprawy, w których sąd zwolnił strony z tego obowiązku.

Powyższe zmiany mają na celu przyspieszyć postępowania w sprawach dot. własności intelektualnej. Rozpatrywanie tego typu spraw przez wyspecjalizowane sądy, to rozwiązanie, które od lat, z powodzeniem, funkcjonuje w wielu krajach europejskich.

Zobacz również: