Nowy JPK_VAT dla wszystkich przedsiębiorców od października

9 czerwca 2020
Nowy JPK_VAT dla wszystkich przedsiębiorców od października

W związku z panującą w kraju sytuacją zagrożenia COVID-19, termin wejścia w życie przepisów zobowiązujących do składania JPK_VAT został ujednolicony dla wszystkich przedsiębiorców. Nowa struktura, zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej 4.0, zacznie obowiązywać czynnych podatników VAT od 1 października 2020 r. Nowy plik JPK_VAT zastąpi dotychczas obowiązujące: plik JPK_VAT oraz deklarację VAT. Podatnik wysyłając jeden plik, będzie zatem realizował dwa obowiązki.

W jakiej formie?

Od wejścia w życie nowego JPK_VAT będą obowiązywać dwa warianty:

  • JPK_V7M– dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz
  • JPK_V7K– dla podatników rozliczających się  kwartalnie.

 

Nowa struktura  będzie składała się z dwóch części:

  • ewidencyjnej – zastępującej aktualny plik JPK_VAT, rozszerzony o dodatkowe oznaczenia zarówno po stronie zakupów jak i sprzedaży oraz
  • deklaracyjnej – zastępującej aktualną deklarację VAT, obejmującą informacje o zakupach i sprzedaży za dany okres.

 

Nowy JPK_VAT połączy w jeden zbiorczy plik m.in.:

  • VAT-ZD – zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego;
  • VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT oraz
  • inne formularze dołączane do deklaracji VAT-7/VAT-7K, które obecnie przesyłane są do Urzędu Skarbowego jako osobne dokumenty.

 

Jak składać nowy JPK_VAT?

Złożenie JPK_VAT do Urzędu Skarbowego w nowej formie będzie możliwe wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne lub kwartalne, do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.  Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, będą mieli obowiązek przesłać ewidencję VAT za pierwszy i drugi miesiąc kwartału, zaś za ostatni miesiąc kwartału – ewidencję łącznie z deklaracją.

 

Nowy JPK_VAT może zostać podpisany profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi. Poprawne złożenie pliku JPK_VAT będzie potwierdzane Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru – UPO.

 

Co z deklaracjami złożonymi przed wejściem w życie nowego JPK_VAT?

Korygowanie deklaracji złożonych przed dniem 1 października 2020 r. będzie się odbywać na „starych zasadach”. Podatnik powinien korygować deklarację VAT za pomocą korekty deklaracji VAT, a nie poprzez nowy plik JPK.

 

 

 

 

Zobacz również: