CZEKASZ NA ZWROT NADWYŻKI PODATKU VAT? TO MOŻE POTRWAĆ

CZEKASZ NA ZWROT NADWYŻKI PODATKU VAT? TO MOŻE POTRWAĆ

Wystarczy uzasadnione podejrzenie organu podatkowego, aby wydłużył termin, w którym nastąpi zwrot nadwyżki podatku VAT. Taki, niekorzystny dla podatników wyrok, wydał Naczelny Sąd Administracyjny.

Ustawa o podatku od towarów i usług określa termin na zwrot nadwyżki podatku VAT, o który ubiega się podatnik. Zwrot powinien nastąpić w trzech możliwych terminach:

25 dni – termin skrócony,

60 dni – termin podstawowy,

180 dni – termin wydłużony.

W praktyce jednak, powyższe terminy mogą się znacznie wydłużyć, na skutek uznaniowego wszczynania przez organy podatkowe tzw. procedur weryfikacyjnych. To, ile potrwają czynności, które mają na celu sprawdzić zasadność dokonania zwrotu, zależy wyłącznie od decyzji organu. Co za tym idzie, przedsiębiorca może odzyskać nadwyżkę po wielu miesiącach, a w skrajnych przypadkach nawet latach.

W wyroku z dnia 27 kwietnia 2020 r. (I FSK 373/20) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że działanie organów podatkowych polegające na prolongowaniu terminów zwrotu VAT jest działaniem prawidłowym.

NSA stwierdził, że organ może przedłużyć termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, bez wykazania dowodów czy zarzutów świadczących o niezasadności zwrotu. Za wystarczające należy uznać samo umotywowane podejrzenie lub istnienie niejasności wymagających, w opinii organów podatkowych, dalszego sprawdzenia.

Rolą organu podatkowego nie jest zatem wykazanie (dowodzenie) braku podstaw zwrotu VAT, lecz wskazanie (uprawdopodobnienie), że określone elementy stanu faktycznego nie są klarowne, budzą wątpliwości i powinny zostać zbadane – orzekł NSA.

Więcej ciekawych artykułów związanych z VAT znajdziecie na naszej stronie tu.

 

 

Zobacz również: