INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE W NOWYCH BUDYNKACH DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH OPERATORÓW

29 kwietnia 2020
INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE W NOWYCH BUDYNKACH DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH OPERATORÓW

Zmiany w ustawie o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych gwarantują dostęp do instalacji telekomunikacyjnych w nowych budynkach dla wszystkich zainteresowanych operatorów.  To rozwiązanie jest korzystne zarówno dla przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej, jak również dla mieszkańców tych budynków, ponieważ poszerzy ofertę dostawców.

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w 2010 r., zwana megaustawą, wprowadziła wymóg wyposażenia budynków w instalację telekomunikacyjną, która umożliwia przyłączenie mieszkańców do publicznych sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do świadczenia tych usług.

Wprowadzenie tej regulacji miało na celu rozwój cyfryzacji, przy zachowaniu możliwości dostępu do budynków dla większej ilości dostawców. Cel był słuszny i społecznie potrzebny, jednakże praktyka pokazała, że wprowadzone przepisy posiadały istotną lukę. Przepisy megaustawy nie wskazywały bowiem, kto ma być właścicielem infrastruktury telekomunikacyjnej w budynku. Prowadziło to do sytuacji, w której instalacja telekomunikacyjna, niebędąca częścią składową nieruchomości, była  sprzedawana tylko jednemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu – na podstawie odrębnej umowy z właścicielem budynku. Przedsiębiorca telekomunikacyjny stawał się więc właścicielem instalacji i korzystanie z jego usług było najkorzystniejsze cenowo dla mieszkańców. Pozostali przedsiębiorcy telekomunikacyjni zmuszeni byli zaś odpłatnie dzierżawić instalację telekomunikacyjną od właściciela, aby móc świadczyć usługi w danym budynku, co powodowało wzrost ceny usługi i brak konkurencyjności ofert.

Nowelizacja

Z uwagi na wskazaną lukę w przepisach, 6 czerwca 2019 r.  ogłoszono nowelizację ustawy. Od 25 października 2019 r. obowiązuje zmiana, która sprecyzowała, że instalacja telekomunikacyjna będzie stanowiła część składową budynku. Oznacza to, że nie będzie mogła stanowić przedmiotu odrębnej własności i tym samym dostęp do niej będą mieli wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Zmiana przepisów umożliwiła osiągnięcie pożądanego stanu. Każdy nowobudowany budynek będzie wyposażony w ogólnodostępną instalację telekomunikacyjną, z której każdy zainteresowany przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie mógł nieodpłatnie skorzystać.

 

Zobacz również: