NARESZCIE DOSTĘPNE OBJAŚNIENIE PODATKOWE W SPRAWIE WYKORZYSTANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

NARESZCIE DOSTĘPNE OBJAŚNIENIE PODATKOWE W SPRAWIE WYKORZYSTANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Po ponad roku niepewności, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak prawidłowo rozliczać koszty podatkowe dotyczące nabycia, zbycia, eksploatacji oraz korzystania z samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy wprowadzone ustawą z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, dotyczące wykorzystania samochodu osobowego w prowadzonej działalności gospodarczej. Dopiero teraz Ministerstwo Finansów wyjaśnia jak należy je stosować.

Wydane 9 kwietnia 2020 r. „Objaśnienia podatkowe – wykorzystywanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności – zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r.” dotyczą m. in. umów takich jak leasing, dzierżawa oraz najmem, podwyższenia limitów odnoszących się do wartości nabytego samochodu osobowego zaliczanej do kosztów podatkowych (poprzez odpisy amortyzacyjne) oraz rozwiązań podatkowych dotyczących samochodów elektrycznych. Treść objaśnienia dostępna tutaj .

Przypominamy, że znowelizowane w 2019 r. przepisy należy stosować również do stosunków prawnych powstałych (rozpoczętych) przed 1 stycznia 2019 r., o ile ich skutki podatkowe realizują się od tego dnia. Wyjątek polegający na stosowaniu przepisów ustawy w brzmieniu wcześniejszym, ma zastosowanie do:

  • umów leasingu, najmu, dzierżawy (oraz innych o podobnym charakterze) dotyczących samochodów osobowych, zawartych przed 1 stycznia 2019 r.,
  • odpłatnego zbycia środka trwałego będącego samochodem osobowym, nabytego przed 1 stycznia 2019 r.,
  • podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2019 r., a zakończył po dniu 31 grudnia 2018 r.

 

 

 

Zobacz również: