TERMIN ZŁOŻENIA ZEZNANIA CIT-8 PRZEDŁUŻONY

31 marca 2020
TERMIN ZŁOŻENIA ZEZNANIA CIT-8 PRZEDŁUŻONY

Termin do złożenia zeznania CIT – 8 o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych został przedłużony do 31 maja 2020 roku.

Dłuższy termin został natomiast przewidziany dla podatników osiągających dochody zwolnione oraz organizacji pożytku publicznego. Podmioty te mają czas do 31 lipca 2020 roku.

Zobacz również: