UWAGA! Zmiana organizacji pracy sądów w Białymstoku.

13 marca 2020
UWAGA! Zmiana organizacji pracy sądów w Białymstoku.

Sąd Rejonowy w Białymstoku

 • odwołane zostały wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r., za wyjątkiem spraw pilnych, określonych w § 2 pkt 5 ppkt a, b, c, d, g, j, m, n, s rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2019, poz. 1141),
 • do budynku Sądu wpuszczane będą wyłącznie osoby celem: dokonania opłaty w kasie sądu, złożenia pism na Biurze Podawczym, udziału w sprawie sądowej należącej do kategorii spraw pilnych,
 • Biuro Podawcze IX Wydziału Ksiąg Wieczystych, X Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów oraz XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 13 marca 2020 r. zostaje przeniesione do pokoju A005 (kasa Nr 2).
 • z Biurem Obsługi Interesanta można się kontaktować wyłącznie w formie telefonicznej oraz drogą mailową.
 • Godziny pracy Sądu od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

UWAGA!

 • opłaty w Kasie Sądu powinny być dokonywane tylko i wyłącznie jeżeli nie ma innej możliwości (sugerowana forma przelew internetowy lub zakup znaków opłaty sądowej drogą elektroniczną),
 • Jeżeli chodzi o składanie pism sugerujemy ich wysyłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem poleconym). Przypominamy, że data wysłania pisma równoznaczna jest z datą jego złożenia w Sądzie.

 

Sąd Okręgowy w Białymstoku

 • odwołane zostały wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r., za publikacji orzeczeń oraz spraw pilnych, określonych w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2019, poz. 1141),
 • z Biurem Obsługi Interesanta można się kontaktować wyłącznie w formie telefonicznej oraz drogą mailową.
 • Ograniczony został dostęp do Czytelni Akt wyłącznie do spraw pilnych, po uprzednim mailowym lub telefonicznym zamówieniu akt,
 • Możliwe jest wejście do Sądu celem uzyskania zaświadczenia z Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego,
 • Godziny pracy Sądu od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

 • W Sądzie obywały się będą rozprawy wyłącznie z kategorii tzw. spraw pilnych określonych w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2019, poz. 1141). W przypadku wątpliwości czy sprawa się odbędzie prosimy o kontakt telefoniczny z Sądem lub Kancelarią,
 • Prosimy o ograniczenie bezpośredniego kontaktu z Biurem Interesanta, Biurem Podawczym, czy Czytelnią Akt,
 • Godziny pracy Sądu od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

 • odwołane zostały zaplanowane dotychczas rozprawy,
 • wstrzymane zostało się przyjmowanie interesantów (informacje o sprawach udzielane są pod numerem telefonu 85 678 40 39 lub 85 678 40 69 bądź w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy e-PAUP, a także e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl.),
 • wstrzymane zostało udostępnianie akt w Czytelni Akt WSA w Białymstoku (Dostęp do akt Sąd zapewnia się w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie www.bip.bialystok.wsa.gov.pl w zakładce „Czytelnia akt”).

 

Zobacz również: