Koronawirus a podróże służbowe

13 marca 2020
Koronawirus a podróże służbowe

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zaleca się ograniczenie kontaktów międzyludzkich. W sytuacjach kryzysowych podróże służbowe również podlegają specjalnym regulacjom.

Pracownik, którego pracodawca wysyła w delegację (wyjazd służbowy) w rejony zagrożone koronawirusem, może odmówić wykonania takiego polecenia. Decyzja musi mieć bezpośredni związek z zagrożeniem swojego życia lub zdrowia oraz ryzyko rozprzestrzenienia choroby w kraju tzn. narażenie na niebezpieczeństwo innych osób (art. 210 § 1 k.p.) – stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy dostępne na stronie internetowej PiP.

Zobacz również: