Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Koronawirus a podróże służbowe

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zaleca się ograniczenie kontaktów międzyludzkich. W sytuacjach kryzysowych podróże służbowe również podlegają specjalnym regulacjom.

Pracownik, którego pracodawca wysyła w delegację (wyjazd służbowy) w rejony zagrożone koronawirusem, może odmówić wykonania takiego polecenia. Decyzja musi mieć bezpośredni związek z zagrożeniem swojego życia lub zdrowia oraz ryzyko rozprzestrzenienia choroby w kraju tzn. narażenie na niebezpieczeństwo innych osób (art. 210 § 1 k.p.) – stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy dostępne na stronie internetowej PiP.