Opodatkowanie hali garażowej. Korzystna zmian orzecznictwa.

11 marca 2020
Opodatkowanie hali garażowej. Korzystna zmian orzecznictwa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przyjął korzystne dla podatników rozstrzygnięcie w sprawie opodatkowania hali garażowej. Jak dotąd, utrwalone i niepomyślne orzecznictwo zakładało opodatkowanie hali garażowej według najwyższych stawek podatku od nieruchomości. Hale garażowe kwalifikowano jako nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Spór

Istotą sporu było określenie według jakiej stawki podatku od nieruchomości powinna być opodatkowana hala garażowa. Skarżącym był deweloper, który posiadał przeznaczone na sprzedaż mieszkania w budynku mieszkalnym wraz z miejscami postojowymi w hali garażowej.

Rozstrzygnięcie

Sąd w Poznaniu orzekł, że przeznaczone przez dewelopera na sprzedaż miejsca postojowe, które znajdują się w hali garażowej należy traktować jak przeznaczone na sprzedaż mieszkania. Powinny więc zostać opodatkowane stawką podatku od nieruchomości właściwą dla tzw. budynków pozostałych.

WSA ocenił, że jeżeli miejsca postojowe nie są wynajmowane, ani użytkowane przez dewelopera to znaczy, że nie są przez niego wykorzystywane do prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z tym, nie ma podstaw do opodatkowania hali garażowej najwyższą stawką podatku, która jest przewidziana dla nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

Zobacz również: