Opieka naprzemienna nad dzieckiem a ulga podatkowa

Opieka naprzemienna nad dzieckiem a ulga podatkowa

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania. Czy taka możliwości dotyczy również osób sprawujących opiekę naprzemiennie?

Wyrok NSA

W niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie potwierdził, że w sytuacji sprawowania nad dzieckiem opieki naprzemiennej, każdy z rodziców może skorzystać z ulgi podatkowej jaką jest rozliczenie podatku jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Interpretacja organu podatkowego

Do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację wystąpił podatnik, który po rozwodzie, zgodnie z postanowieniem Sądu, zajmował się dzieckiem wraz z byłą żoną w ramach opieki naprzemiennej. Dziecko przebywało na przemian przez tydzień u jednego z rodziców, a następnie przez tydzień u drugiego. Wnioskodawca uznał, że taki rodzaj opieki nad małoletnim uprawnia go do skorzystania z preferencyjnej metody rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Powołał się na brak przesłanki faktycznego, samotnego wychowywania dziecka, ponieważ z jej istoty wynika, że jest to osoba, która w określonej sytuacji, w określonym czasie zupełnie sama zajmuje się wychowywaniem dziecka, stale troszczy się o jego byt materialny i rozwój emocjonalny. Organ podatkowy podkreślił, że niedopuszczalna jest interpretacja przepisów ustawy o PIT, która uznaje każdą osobę stanu wolnego i posiadającą dziecko za osobę samotnie wychowującą.

Interpretacja sądów

Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Przyznał rację podatnikowi. WSA podkreślił, że obecnie nie występuje legalna definicja osoby samotnie wychowującej dzieci. Wskazał, że na skutek nowelizacji zrezygnowano z zapisu, że za osobę wychowującą dziecko samotnie uważa się jedynie „jednego z rodziców”. Sąd zaznaczył, że w obecnym stanie prawnym status osoby samotnie wychowującej dziecko może mieć każdy z rodziców spełniający pozostałe kryteria.

Powyższe rozstrzygnięcie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. NSA wskazał, że oboje rodziców mogą posiadać statusu samotnie wychowującego dziecko. Co więcej, samotne wychowywanie nie musi trwać przez cały rok podatkowy.

Zobacz również: