Koronawirus - czy pracodawca może nie dopuścić do pracy ?

Koronawirus - czy pracodawca może nie dopuścić  do pracy ?

Pracownik wraca z rejonu objętego pandemią koronawirusa. Czy pracodawca może nie dopuścić go do pracy?
Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa pracy pracodawca nie ma takiej możliwości. Nie może samodzielnie ocenić stanu zdrowia pracownika. Wysłanie pracownika na obowiązkowe badania lekarskie wynika z przepisów prawa pracy i możliwe jest w trzech przypadkach: badania wstępne oceniające zdolność do pracy, badania okresowe w wyznaczonym przez lekarza terminie i kontrolne, jeśli pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Obowiązujące przepisy nie pozwalają pracodawcy kierować pracowników na obowiązkowe badania nawet w związku z podwyższonym ryzykiem zachorowania choroba wirusową.

W projekcie specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewidziano rozwiązanie ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa w miejscu pracy. Pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Zobacz również: