Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Uwaga! Przypominamy, że 1 stycznia 2020 r. weszły w życie sankcje za dokonanie transakcji z pominięciem rachunku z białej listy podatników VAT

Od dnia 1 września 2019 r., działa wykaz informacji o podatnikach VAT (tzw. biała lista), który zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Do końca 2019 r. dokonanie transakcji z pominięciem rachunku z białej listy nie było obarczone sankcjami. Natomiast od 1 stycznia 2020 r., w razie zapłaty kwoty dotyczącej transakcji powyżej 15 tys. zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie, podatnik:

  • nie ma możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,
  • ponosi ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Uniknięcie obowiązujących sankcji jest możliwe jeżeli w ciągu 3 dni od dokonania przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego, podatnik poinformuje o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.