Uwaga! Przypominamy, że 1 stycznia 2020 r. weszły w życie sankcje za dokonanie transakcji z pominięciem rachunku z białej listy podatników VAT

Uwaga! Przypominamy, że 1 stycznia 2020 r. weszły w życie sankcje za dokonanie transakcji z pominięciem rachunku z białej listy podatników VAT

Od dnia 1 września 2019 r., działa wykaz informacji o podatnikach VAT (tzw. biała lista), który zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Do końca 2019 r. dokonanie transakcji z pominięciem rachunku z białej listy nie było obarczone sankcjami. Natomiast od 1 stycznia 2020 r., w razie zapłaty kwoty dotyczącej transakcji powyżej 15 tys. zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie, podatnik:

  • nie ma możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,
  • ponosi ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Uniknięcie obowiązujących sankcji jest możliwe jeżeli w ciągu 3 dni od dokonania przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego, podatnik poinformuje o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Zobacz również: