Prowadzenie ewidencji odpadów wyłącznie elektronicznie

20 stycznia 2020
Prowadzenie ewidencji odpadów wyłącznie elektronicznie

Dnia 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o odpadach. Zmianie uległ sposób prowadzenia ewidencji odpadów. Papierowe dokumenty ewidencji odpadów zostały zastąpione elektroniczną ewidencją prowadzoną w ramach funkcjonowania systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Obecnie ewidencję odpadów należy prowadzić za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, dla każdego rodzaju odpadów oddzielnie. Dotychczasowe papierowe dokumenty ewidencji odpadów, w szczególności karty przekazania odpadów, zastąpione zostały dokumentami, które wystawiane są wyłącznie za pomocą modułu ewidencji odpadów w systemie BDO.

Ewidencję odpadów należy prowadzić na bieżąco. Przekazujący odpady ma obowiązek sporządzenia karty przekazania odpadów przed ich transportem.

Nowelizacja wprowadziła także obowiązek posiadania potwierdzenia wygenerowanego z BDO (w postaci pliku pdf. na urządzeniu mobilnym bądź w wersji wydruku papierowego) przez kierującego pojazdem transportującym odpady.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. nie ma już możliwości wystawienia zbiorczych kart przekazania odpadów.

Nowelizacja wprowadziła także nowy rodzaj karty przekazania odpadów – kartę przekazania odpadów komunalnych, którą stosują podmioty takie jak:

  • odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • posiadacz odpadów prowadzących zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych, oraz
  • transportujący odpady komunalne.

Zobacz również: