Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Indywidualny mikrorachunek podatkowy – duża zmiana od 1 stycznia 2020 r.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik ma swój jeden, stały indywidualny rachunek służący do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT).

Numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego można sprawdzić za pomocą generatora udostępnionego przez Ministerstwo Finansów albo w dowolnym urzędzie skarbowym.

Do sprawdzenia numeru mikrorachunku niezbędny jest:

  • PESEL (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub nie będących zarejestrowanym podatnikiem VAT)
  • NIP (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub będących podatnikiem VAT lub płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne)

Numer mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet wówczas, gdy zmianie ulegnie właściwość urzędu skarbowego, adres zamieszkania/siedziby czy nazwisko podatnika.

Należy również wskazać, że dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT były aktywne do 31 grudnia 2019 roku. Od Nowego Roku wpłat należy dokonywać na indywidualny mikrorachunek podatkowy.