Nowa platforma do zgłaszania naruszeń prawa ochrony konkurencji

Nowa platforma do zgłaszania naruszeń prawa ochrony konkurencji

10 grudnia 2019 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udostępnił nową platformę internetową, za której pośrednictwem można anonimowo przekazać informacje do UOKiK
o występujących naruszeniach prawa konkurencji.

Za pomocą strony internetowej: https://report.whistleb.com/pl/uokik każdy może powiadomić UOKiK o antykonkurencyjnych działaniach. Wskazana powyżej platforma internetowa uzupełnia dotychczas dostępne kanały komunikacji z UOKiK: anonimowe pismo, telefon i e-mail.

Informacje dotyczące naruszeń przekazuje się za pomocą formularza, w którym należy
w szczególności wskazać:

  • firmę/przedsiębiorcę, którego dotyczy zgłoszenie,
  • zachowanie/działania, które naruszają prawa konkurencji,
  • osoby odpowiedzialne za naruszenie,
  • kiedy naruszenie się rozpoczęło i czy trwa nadal.

Platforma prowadzona przez UOKiK umożliwia równie dołączanie załączników. Połączenie pomiędzy osobą zgłaszającą a serwerem są szyfrowane, co pozwala na zachowanie anonimowości.

Jak wskazuje UOKiK: wykrywanie praktyk ograniczających konkurencję to jeden z priorytetów UOKiK. Sposobem na zwiększenie skuteczności w tym zakresie jest pozyskiwanie sygnałów od osób, które nie chcą ujawnić swojej tożsamości.

Zobacz również: