Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Zgromadzenia Wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe również na odległość

Od 3 września 2019 r. przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Jak wynika z dodanego art. 234k.s.h., wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników może obejmować w szczególności transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym (telezgromadzenie) oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników (wideokonferencja).

Wprowadzona zmiana ma na celu usprawnienie organizacji zgromadzeń wspólników i tym samym podejmowania uchwał – ma ona ułatwić wspólnikom udział w zgromadzeniu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy w czasie zgromadzenia wspólnicy przebywają w innym mieście czy kraju.

Pamiętać należy, że warunkiem koniecznym dopuszczalności odbycia zgromadzenia w trybie art. 2341 k.s.h jest wprowadzenie odpowiednich postanowień w umowie spółki z o.o.