Zgromadzenia Wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe również na odległość

13 grudnia 2019
Zgromadzenia Wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe również na odległość

Od 3 września 2019 r. przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Jak wynika z dodanego art. 234k.s.h., wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników może obejmować w szczególności transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym (telezgromadzenie) oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników (wideokonferencja).

Wprowadzona zmiana ma na celu usprawnienie organizacji zgromadzeń wspólników i tym samym podejmowania uchwał – ma ona ułatwić wspólnikom udział w zgromadzeniu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy w czasie zgromadzenia wspólnicy przebywają w innym mieście czy kraju.

Pamiętać należy, że warunkiem koniecznym dopuszczalności odbycia zgromadzenia w trybie art. 2341 k.s.h jest wprowadzenie odpowiednich postanowień w umowie spółki z o.o.

Zobacz również: