Prawo medyczne – nowe obowiązki od 2020 r.

Prawo medyczne – nowe obowiązki od 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegają zasady weryfikacji, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne (czyli np. kule, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, protezy).

W chwili obecnej po wystawieniu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne pacjent musi je potwierdzić do refundacji przez oddział NFZ. Od 1 stycznia 2020 r. pacjent będzie mógł już podczas wizyty u lekarza uzyskać potwierdzenie zlecenia z NFZ i bezpośrednio udać się do placówki, która realizuje zlecenia na wyroby medyczne.

Placówki realizujące zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne mają obowiązek do końca 2019 r. podłączyć się do eZWM, czyli systemu umożliwiającego potwierdzenie uprawnień pacjenta do otrzymania refundowanego wyrobu medycznego. 

W celu realizacji e-recepty podmioty lecznicze są zobowiązane do 31 grudnia 2019 r. podłączyć się do systemu P1, czyli do elektronicznej platformy gromadzenia, analizowania Ponadto, zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia od dnia 8 stycznia 2020 r. lekarze zobowiązani są do wystawiania recept w formie elektronicznej. Powyższa regulacja odnosi się zarówno do lekarzy pracujących w szpitalach, zakładach opiekuńczych, poradniach jak i prywatnych placówkach medycznych. i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.

Zobacz również: