PPK – obowiązek przekazania wybranych danych osobowych pracownika do instytucji finansowej

3 grudnia 2019
PPK – obowiązek przekazania wybranych danych osobowych pracownika do instytucji finansowej

W dniu 8 listopada 2019 r. Prezes UODO poinformował, iż w związku z obowiązkiem zawarcia przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową wiąże się wymóg przekazania tejże organizacji numeru telefonu oraz adresu e-mail pracownika. Przekazanie jest wymagane wyłącznie w sytuacji, gdy pracodawca będzie dysponował takimi danymi.  

Interpretacja przyjęta przez Prezesa UODO wynika z przepisu art. 221 § 4 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca żąda podania od pracownika innych danych niż obligatoryjne, jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Z przepisów ustawy o PPK wynika natomiast, że obowiązkiem pracodawcy jest pozyskanie danych pracownika potrzebnych do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową. Numer telefonu i adres e-mail zostały uznane za dane identyfikujące uczestnika PPK.

W związku z tym pracodawca będzie zobligowany do przekazania instytucji finansowej danych osobowych pracownika w postaci numeru telefonu i adresu e-mail nawet bez zgody pracownika, o ile pracownik posiada takie dane i udostępni je pracodawcy.

Zobacz również: