Nowe obowiązki dla spółki akcyjnej

Nowe obowiązki dla spółki akcyjnej

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe obowiązki dla spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej.

Nowelizacja wprowadza wymóg posiadania przez każdą spółkę akcyjną oraz komandytowo-akcyjną własnej strony internetowej. Zgodnie z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych: Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Powyższe rozwiązanie ma na celu w szczególności usprawnienie ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych oraz ograniczenie ryzyka nieinformowania akcjonariuszy o istotnych dla nich kwestiach.

Spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne zobowiązane są zgłosić adres strony internetowej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Zobacz również: